Ship

Đội Tàu

Từ những ngày đầu thành lập, VSM Marine không chỉ mong muốn xây dựng vị thế của mình như một nhà cung cấp dịch vụ hàng hải hàng đầu, mà còn khao khát vươn lên trở thành một chủ tàu uy tín trên thị trường quốc tế. Chỉ trong vòng một năm hoạt động, chúng tôi đã mở rộng đội tàu với hai tàu chở dầu: tàu "VSM UNITY" chở dầu/hóa chất thuộc sở hữu của công ty và tàu "TAY NAM 01" chở dầu sản phẩm mà chúng tôi đồng sở hữu với các đối tác chiến lược. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang có những kế hoạch cụ thể nhằm mở rộng đội tàu hơn nữa trong tương lai, khẳng định cam kết của VSM Marine đối với sự phát triển không ngừng.